Tiện ích

H

Tiện ích

1Cổng chính khu dân cư
2Cổng chính khu thương mại
3Cổng phía Bắc
4Cổng phía Nam
5Cổng vào villa
6Công viên dải
7Đại sảnh lối vào
7Đại sảnh lối vào
7Đại sảnh lối vào
8Quảng trường Centrosa
9Vườn hoa đón tiểu cảnh
10Vườn ốc đảo
11Lối vào khu dân cư & sảnh đón
11Lối vào khu dân cư & sảnh đón
11Lối vào khu dân cư & sảnh đón
11Lối vào khu dân cư & sảnh đón
12Đậu xe khu dân cư
12Đậu xe khu dân cư
13Đậu xe khu thương mại
13Đậu xe khu thương mại
14Quảng trường vườn trung tâm
15Vườn đi bộ
16Quảng trường vườn phía Bắc
17Quảng trường vườn phía Nam
1800 2018